مرور برچسب

دنباله دار

سه کهکشان و یک دنباله‌دار

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس در آسمان نیم‌کره جنوبی زمین می‌توان دو قمر کهکشانی راه‌ شیری یعنی ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک را با چشم دید. دنباله‌دار مک‌ نات که زمستان سال ۲۰۰۷ به نزدیکی خورشید رسید، چشم‌انداز بی‌نظیری را کنار این قمرها…

دنباله‌دار زامبی مُرد

دنباله‌دار آیسان در حضیض مداری خود به فاصله 1.7 میلیون کیلومتری از مرکز خورشید رسید، جایی که از میان جو خارجی خورشید می‌گذشت. تصاویر اولیه پس از عبور دنباله‌دار از این نقطه جهنمی  نشان…