مرور برچسب

دفتر تحکیم وحدت

غیرقانونی بودن انتخابات امروز دفتر تحکیم وحدت

دکتر محمد حسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 80 برای اطلاق نام اتحادیه وجود 20 تشکل انجمن اسلامی الزامی است و اکنون تنها 14 انجمن اسلامی در اتحادیه دفتر تحکیم وحدت حضور دارند اما با…