مرور برچسب

دستگاه‌های تشخیص دود

ساخت دستگاه تشخیص دود که آتش‌سوزی را پیامک می‌کند

ساخت دستگاه تشخیص دود که آتش‌سوزی را پیامک می‌کند به گزارش مهر، دستگاه‌های تشخیص دود در خانه گاهی با بوی نان که هنگام گرم شدن می‌سوزد نیز فعال می‌شوند به این معنا کاربر همواره باید یک حوله مرطوب چرخان در دست داشته باشد تا از بلند…