مرور برچسب

درآمد

ثروتمندترین مرد بابل

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس کتاب ثروتمندترین مرد بابل، درباره موفقیت های فردی هر یک از ماست، عظمت ما به عنوان یک ملت، بستگی به وضغیت مالی هریک از افراد آن دارد. آمادگی کافی، کلید موفقیت ماست. دراین کتاب خواهید خواند که چگونه بر…

بیل گیتس و درآمد ۲ دلار در روز

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: ثروتمندترین مرد جهان مشغول به انجام چه کاری می شد اگر درآمد ۲ دلار در روز داشت، مانند تقریبا یک بیلیون مردم که در فقر شدید زندگی می کنند؟ بیل گیتس اخیرا در نوشته ای به این موضوع اشاره کرده است که اگر…