مرور برچسب

دانشگاه علوم بهزیستی

راه اندازی دپارتمان علوم اعصاب شناختی در دانشگاه علوم بهزیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی جغتایی با اشاره به حضور پروفسور والش از دانشگاه UCL لندن در زمینه حوزه فعالیت علوم شناختی، حوزه فعالیت های دانشگاه را در ارائه خدمات سلامت روانی، سلامت اجتماعی و توانبخشی ذکر کرد. وی…