مرور برچسب

دانشگاه صنعتی اصفهان

منشور اخلاقی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد/ احترام به دیگاه مخالف و انتقادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پي برگزاري نخستین جلسه شوراي دانشگاه با هيأت رئيسه جديد، منشور اخلاقي مديريت جديد دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح زیر منتشر شد. "متن این پیمان نامه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم دانشگاه امروز،…