مرور برچسب

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

راه اندازی پردیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر احمدی گفت: شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راه اندازی پردیس خودگردان در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) موافقت خود را اعلام کرد و مجوز قطعی راه اندازی پردیس راه اندازی شد. …