مرور برچسب

دانشگاه ایران

توزیع ناهار گرم در ایام تعطیل در خوابگاههای دانشگاه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فربد عبادی فرد آذر، با اعلام این خبر افزود: معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای توجه ویژه به دانشجویان ناهار گرم در روزهای جمعه و ایام تعطیل درخوابگاه ها را برقرار کرده است تا دانشجویانی که از خانواده دور…