مرور برچسب

دانشگاه ارومیه

دیدار سرپرست جدید دانشگاه ارومیه با دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحیم حب نقی، سرپرست دانشگاه ارومیه، فردا یکشنبه مورخ 22 دی 92 از ساعت 12-10 با دانشگاهیان ارومیه دیدار خواهد داشت. چند روز گذشته دکتر رضا فرجی دانا، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر…