مرور برچسب

دانشمندان

آب در عمق هزار کیلومتری زمین

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: دانشمندان در اقدامی موفق به کشف ردپای آب در عمق یک هزار کیلومتری زمین شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیوساینتیست، محقق شدن تخیلات مطرح شده توسط ژول ورن در زمینه نفوذ به اعماق اقیانوس و پوسته زمین…