مرور برچسب

دارو

کشف ماده ای که مانع مرگ سلول های مغزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با این حال هنوز باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا دارویی حاوی این ماده شیمیایی که برای انسان قابل مصرف باشد، تهیه شود. این در حالی است که دانشمندان می گویند  داروی حاصل از این تحقیقات در نهایت نه…