مرور برچسب

خشک کن پاششی

روشهای کپسول سازی مواد خوراکی

پایگاه جامع علوم اطلاعات : روشهای کپسول سازی : ۱- کواسرواسیون اولین بار این روش توسط گرین برای تولید میکروکپسول رنگی درصنعت چاپ بکاربرده شد. اساس این روش برصنعت عملکردی پلیمرهای پوششی استواراست. دراین روش ماده هسته ای بایستی با پلیمر گیرنده…