مرور برچسب

خاکستر زائدات

تاثير خاکستر حاصل از زائدات خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، در اين طرح تحقيقاتي که در قالب پايان نامه توسط حسن کريميان دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت محيط و دکتر حسين عليدادي و دکتر ادريس بذر افشان به عنوان اساتيد راهنما انجام شد در مقياس آزمايشگاهي و به صورت…