مرور برچسب

خانه ادبیات افغانستان

تجلیل از یك دهه كوشش فرهنگی «خانه ادبیات افغانستان» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرور رجایی، مدیر خانه ادبیات افغانستان در خصوص این برنامه فرهنگی ـ هنری گفت: این برنامه به مناسبت یك دهه فعالیت فرهنگی خانه ادبیات افغانستان تدارك دیده شده است و در این برنامه دكتر علیرضا قزوه رئیس مركز…