مرور برچسب

حیات

دنیای سوفی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:   ...برای فیلسوف شدن همین بس که مستعد باشیم تا وجودمان را دچار حیرت کند... بهترین روش ورود به فلسفه آن است که خود را به مسئله ای فلسفه ای مشغول کنیم. جهان چگونه آفریده شده است؟ آنچه روی می دهد جبری است…

ردیابی حیات در جهان با روشی هزاربرابر دقیق تر

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: ناسا قصد دارد با انجام آزمایشی که هزار برابر دقیق تر از روش های کنونی است، احتمال حیات در سیاره های دیگر را بررسی کند. هم ا کنون این آزمایش برای تحلیل از آمینو آسیدها (یکی از ماده های اصلی حیات در زمین)…