مرور برچسب

حسن روحانی

فهرست واژگان و عبارتهای پراستفاده اینترنت/ “حسن روحانی” در میان برترین نامها

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام این موسسه واژه " شکست و یا عمل نکردن" در رده دوم و واژه "تجسس"، "هواپیمای بی خلبان" و "کسربودجه" در رده های بعدی قرار گرفتند. رتبه بندی " واژه سال" موسسه نظارت بر زبان جهانی مستقر در تگزاس براساس…