مرور برچسب

جینسینگ

جینسینگ گیاهی پر انرژی و شاداب!

اين گياه در زمره گياهان بومي مناطق شرقي آسيا و شمال آمريكا به شمار مي آيد و ريشه آن به عنوان دارويي اساطيري، بيش از هزاران سال است كه در ميان مردم كشورهاي چين، كره، تايلند و ويتنام مورد مصرف قرار مي گيرد.جين سينگ گياهي نيرو بخش بوده و در…