مرور برچسب

تکنولوژی اطلاعات

ISO/IEC 27018:2014

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 27018:2014 عنوان: Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII…

ISO/IEC 27017:2015

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 27017:2015 عنوان: Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services (بیشتر…)

نقش استراتژیک تکنولوژی اطلاعات

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی:نقش استراتژیک تکنولوژی اطلاعات، در این جزوه آموزشی، به  نقش تکنولوژی اطلاعات در ایجاد مزیت استراتژیک اشاره می شود. (بیشتر…)