مرور برچسب

تلویزیون

صدماتی که تماشای تلویزیون به ساختار مغز کودک وارد می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافتند که هرچقدر کودک زمان بیشتری را به تماشای تلویزیون اختصاص دهد، تغییرات عمیق تری در مغزش رخ می دهد. یک تحقیق ژاپنی 276 کودک و نوجوان 5 تا 18 سال را که بین صفر تا چهار ساعت با میانگین…