مرور برچسب

تغییر شکل دهندگان

حمله به کارگردان “تغییر شکل دهندگان” در هنگ کنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، مایکل بی کارگردان آمریکایی در حمله‌ای که در حال فیلمبرداری در آخرین قسمت فیلم "تبدیل شوندگان" به او شد، مجروح شد. به گفته پلیس، دو مرد در رابطه با این سوءقصد و به ظن باج‌گیری از گروه…