مرور برچسب

بیتل ها

“بیتل ها” از بانوان بی سرپرست حمایت می کنند

غفاری درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است روز شنبه 27 مهرماه در برنامه نمایشنامه‌خوانی فرهنگسرای اندیشه نمایشنامه "بیتل‌ها" را خوانش کنیم. این نمایشنامه به دعوت از مؤسسه حمایت از بانوان…