مرور برچسب

بتن

چلوگیری از خوردگی ناشی از حمله کلریدی به بتن

پایگاه جامع علوم اطلاعات : خوردگی ناشی از حمله کلریدی، عارضه غالب بتن در محیط های خشن مانند خلیج فارس است. بتن امروزه یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که عمدتا در سازه های بزرگ و حساس نمود بیشتری پیدا کرده است. یکی از دلایل اصلی خرابی…