مرور برچسب

بازی های ماجرایی

انواع بازی های رایانه ای

پایگاه جامع علوم اطلاعات : انواع بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای در مقیاس وسیع توسط شرکتها و مؤسسات مختلف براساس موضوعات متنوع و در چارچوب اهداف و برنامه هایی که دارند، طراحی و تولید می شوند. همین امر باعث شده است اینگونه بازی ها به…