مرور برچسب

باران

خودروها به ابزار اندازه گیری باران تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران می تواند در بخش های مختلف یک منطقه متفاوت باشد. ابزارهای رایج اندازه گیری باران دقیق هستند اما اغلب برای اندازه گیری این میزان تغییر در بارش،  در سطح منطقه بسیار کم توزیع شده اند. داشتن اطلاعات خوب…