مرور برچسب

اوراق بهادار

دارایی های فکری اوراق بهادار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هامونی در مراسم افتتاح ششمین جشنواره شکوفایی و نوآوری توسعه کشورها را در گرو توسعه صنعت و ثروت‌آفرینی دانست و اظهار داشت: عامل اصلی پیشرفت کشورهای بزرگ در بخش تحقیق و توسعه است و این کشورها همچنین توانسته…