مرور برچسب

استاندارد

استانداردهای ملی در حوزه صادرات و واردات IT بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با فراگیر شدن قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در حوزه واردات و صادرات و الزام اجرای این قوانین، موضوع نظارت کیفی و کمیتی روی کالاهای وارداتی بیش از پیش اهمیت یافته است. قطعا شناخت جامع و صحیح واردکنندگان با این…