مرور برچسب

استانداردهای علمی و صنعتی

IEC 61851-1:2010

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 61851-1:2010 عنوان: Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements (بیشتر…)

ISO 15765-2:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 15765-2:2016 عنوان: Road vehicles -- Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) -- Part 2: Transport protocol and network layer services (بیشتر…)

IEC 61140:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 61140:2016 عنوان: Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (بیشتر…)

IEC 61851-23:2014

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 61851-23:2014  عنوان: Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station (بیشتر…)

IEC 62196-3:2014

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 62196-3:2014 عنوان: Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability…

ISO 16845-1:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 16845-1:2016 عنوان: Road vehicles -- Controller area network (CAN) conformance test plan -- Part 1: Data link layer and physical signalling (بیشتر…)

SAA HB 129-1999

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAA HB 129-1999 عنوان: Electronic Funds Transfer: Implementing Message Content Standards : Interchange Handbook (بیشتر…)

ISO/IEC 10373-6:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 10373-6:2016 عنوان: Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards (بیشتر…)

IEC 62067:2011

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 62067:2011 عنوان: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) - Test methods and requirements…

IEC 61180:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 61180:2016  عنوان: High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment (بیشتر…)