مرور برچسب

آمونیاک

خطرات آمونیاک

پایگاه جامع علوم اطلاعات : خطرات آمونیاک          آمونیاک از جمله موادی است که در صنایع پتروشیمی به میزان زیاد تولید می شود. این ماده هم دارای خاصیت اشتعال پذیری است و هم سمی می باشد. البته در مقایسه با سایر مواد با اشتعال پذیری بالا،…