مرور برچسب

آلیاژهای منیزیم

Welding and joining of magnesium alloys

Code=Ebook-9 عنوان : جوشکاری و اتصال دهی آلیاژهای منیزیم  در این کتاب مروری بر تکنولوژی های جدید جوشکاری آلیاژهای منیزیم، مشخصات آنها و محدودیتهایشان ارائه شده است. ناشر: Woodhead Publishing  لینک : …