مرور برچسب

آسمان

بزرگ‌ترین شهاب سنگ قرن از دریاچه اورال بیرون آورده شد

بزرگ‌ترین شهاب سنگ قرن از دریاچه اورال بیرون آورده شد گفته می‌شود این قطعه شهاب سنگ بزرگترین قطعه یافت شده طی صد سال اخیر است. آشنایی با تفاوت‌های سیارک، شهاب و شهاب سنگ برای پیدا کردن این قطعه، غواصان به مدت دو ماه در…