مرور برچسب

آزمون دستیاری پزشکی

زمان دقیق آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شده بو: بهترین زمانی که برای برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در سال های متمادی در نظر گرفته شده، اردیبهشت ماه است که اکنون…