مرور برچسب

آزمایشگاه

راه اندازی آزمایشگاه ریز فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر فرشاد برازنده با اشاره به اهمیت ریز فناوری‌ها و ماشینکاری ممز (MEMS) افزود: اساس و پایه ساخت IC ها و تراشه‌ها از ممز استفاده می‌شود. وی کاربرد این فناوری را در حوزه‌هایی چون پزشکی، هوافضا و برق…