مرور برچسب

آبراهه‌

شبکه آب‌ راهه‌ های مریخ

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس  ناسا با انتشار تازه‌ترین تصاویر ارسالی مدارگرد شناسایی مریخ، شبکه‌ای عظیم از آبراهه‌های کربن‌دی‌اکسید را آشکار کرده است که سراسر تپه‌های شنی سیاره سرخ را فرا گرفته‌اند. ناسا تازه‌ ترین تصویر دریافتی از…