مرور برچسب

ناشنوایی

ناشنوایی سالمندان

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: چرا افراد پیر و سالمند توانایی شنیداری خود را در اتاق های شلوغ بیشتر از دست می دهند؟ به نقل از سایت «دیلی میل»: مغز افزاد سالمند تلاش زیادی انجام می دهد تا بتواند صداهای چندگانه را پردازش کند، محققان به این…