مرور برچسب

نابینا

نتایج موفقیت آمیز ژن درمانی برای پیشگیری از نابینایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این درمان در حالی بر روی این 6 بیمار موفق گزارش شده است که در صورت عدم درمان، بینایی خود را از دست می دادند. این جراحی شامل وارد کردن یک ژن به سلول های چشمی می شد که می توانست سلول های تشخیص دهنده…