مرور برچسب

موبایل

فراهم کردن مقدمات ورود نسل چهارم موبایل به کشور/ همگانی شدن نسل سوم از مرداد

به گزارش  خبرنگار مهر، محمود واعظی از همگانی شدن نسل سوم و ورود نسل چهارم موبایل در سال آینده خبر داد و گفت: از مردادماه سال 93 پروانه نسل سوم تلفن همراه برای همه اپراتورها صادر و مقدمات نسل چهارم نیز برای پایان سال مهیا می…