مرور برچسب

مسواک

مسواک اینترنتی هم آمد

مسواک اینترنتی هم آمد سازنده این مسواک مدعی است که گجت عرضه شده می‌تواند عادات مسواک زدن کاربران خود را تحلیل کرده و آن را از طریق یک اپلیکیشن به نمایش بگذارد. این…