مرور برچسب

محقق

رسوایی بزرگ برای جامعه علمی کشور

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: به گزارش وب‌سایت کلیک، ۵۸ مقاله ای که توسط ۲۵۸ محقق ایرانی نوشته شده است به دلیل جعل علمی و همچنین دستکاری در مقالات دیگر، توسط ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حال تعلیق در آمد. بخش پزشکی این نهاد معتبر علمی نیز…