مرور برچسب

لیزر

CAN/CSA-E60825-1-03

DataScience: Code: CAN/CSA-E60825-1-03 Title: Safety of Laser Products - Part 1: Equipment Classification, Requirements and User's Guide (more…)

درمان طاسی با کلاه لیزری

درمان طاسی با کلاه لیزری کلاه سیستم رشد موی iGrow ظاهری شبیه کلاه ایمنی دوچرخه‌سواران دارد که دو هدفون نیز در طرفین آن قرار گرفته است؛ در قسمت داخل کلاه نیز…