مرور برچسب

رودخانه

نخستین رودخانه آلوده جهان

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: اگرچه وجود رودخانه های آلوده به ترکیبات مختلف صنعتی در سراسر جهان پدیده‌ای چندان عجیب نیست، اما حالا گروهی از دانشمندان از کشف نخستین روخانه آلوده جهان خبر می‌دهند. به باور آن‌ها این رودخانه حدود ۷…