مرور برچسب

استاندارد

DIN EN ISO 16671:2004

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : DIN EN ISO 16671:2004 عنوان : Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (more…)

ANSI/CSA HGV 4.10-2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : ANSI/CSA HGV 4.10-2012 عنوان : Fittings for compressed hydrogen gas and hydrogen rich gas mixtures (more…)

ANSI/AAMI ST79:2010/A1:2010/A2:2011/A3:2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : ANSI/AAMI ST79:2010/A1:2010/A2:2011/A3:2012 عنوان : Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities (more…)

DIN EN ISO 19980:2005-11

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : DIN EN ISO 19980:2005-11 عنوان : Ophthalmic instruments - Corneal topographers  (more…)

IEC 62366 AMD.1 ED. 1.0 B:2014

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : IEC 62366 AMD.1 ED. 1.0 B:2014 عنوان : Amendment 1 - Medical devices - Application of usability engineering to medical devices (more…)

ANSI NGV 2-2007

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : ANSI NGV 2-2007 عنوان : Compressed natural gas vehicle fuel containers (more…)