خانه / استانداردها / استانداردهای استرالیایی AS

استانداردهای استرالیایی AS

HB 90.2-2000 R2016

HB 90.2-2000 (R2016)-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: HB 90.2-2000 R2016  عنوان: The Service Industry Handbook – Guide to ISO 9001:2000 

ادامه مطلب »

HB 170:2002

HB 170:2002-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: HB 170:2002 عنوان: Wood Heating Resource Handbook Guide to the Selection, Installation and Operation of Wood Heaters

ادامه مطلب »

HB 73.1-2005

HB 73.1-2005-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: HB 73.1-2005 عنوان: Handbook of Australian Paint Standards – General

ادامه مطلب »

HB 125-2007

HB 125-2007-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: HB 125-2007 عنوان: The glass and glazing handbook: including guide to AS 1288, Glass in buildings – Selection and installation

ادامه مطلب »

AS HB 73.2-2005

AS HB 73.2-2005-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AS HB 73.2-2005 عنوان: Handbook of Australian Paint Standards – Test methods

ادامه مطلب »
theme