بایگانی‌ها انجمن مهندسان خودرو SAE

انجمن مهندسان خودرو SAE

SAE J412

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE J412 عنوان: General Characteristics and Heat Treatments of…