خانه / استانداردها / استانداردهای سازمان ایمنی UL

استانداردهای سازمان ایمنی UL

UL 60947-1

UL 60947-1-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: UL 60947-1 عنوان: Low-Voltage Switchgear and Controlgear – Part 1: General rules

ادامه مطلب »

UL 2775

UL 2775-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: UL 2775 عنوان: Standard for Fixed Condensed Aerosol Extinguishing System Units

ادامه مطلب »

UL 1037

UL 1037

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: UL 1037 عنوان: Standard for Antitheft Alarms and Devices

ادامه مطلب »

UL 1436

UL 1436

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: UL 1436 عنوان: Standard for Outlet Circuit Testers and Similar Indicating Devices

ادامه مطلب »

UL 1795

UL 1795

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: UL 1795 عنوان: Standard for Hydromassage Bathtubs

ادامه مطلب »
theme