بایگانی‌ها استانداردها

استانداردها

SAE AS708B

پایگاه جامع علوم اطلاعات Code=Standard-SAE AS708B استاندارد : SAE AS708B Top Visual Quality (TVQ) O-ring Packings…