خانه / استانداردها (برگه 5)

استانداردها

IEC 60332-2-2:2004

IEC 60332-2-2:2004

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60332-2-2:2004  عنوان: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable – Procedure for diffusion flame

ادامه مطلب »

IEC 60332-2-1:2004

IEC 60332-2-1:2004-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60332-2-1:2004 عنوان: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable – Apparatus

ادامه مطلب »

IEC TR 62453-503-12009

IEC TR 62453-503-12009-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC TR 62453-503-1:2009  عنوان: Field device tool (FDT) interface specification – Part 503-1: Communication implementation for common object model – IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2

ادامه مطلب »

ISO 21940-12:2016

ISO 21940-12:2016-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 21940-12:2016 عنوان: Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 12: Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour

ادامه مطلب »

IEC 60216-3:2006

IEC 60216-3:2006-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60216-3:2006 عنوان: Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics

ادامه مطلب »

ISO/TS 22002-2:2013

ISO/TS 22002-2:2013-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/TS 22002-2:2013 عنوان: Prerequisite programmes on food safety — Part 2: Catering

ادامه مطلب »
theme