بایگانی‌ها استانداردها

استانداردها

SAE J412

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE J412 عنوان: General Characteristics and Heat Treatments of…