خانه / استانداردها (برگه 10)

استانداردها

SAE J3016-2016

SAE J3016-2016-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE J3016-2016 عنوان: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles

ادامه مطلب »

UL 2775

UL 2775-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: UL 2775 عنوان: Standard for Fixed Condensed Aerosol Extinguishing System Units

ادامه مطلب »

SAE J1441-2016

SAE J1441-2016-DataScience-ir

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: SAE J1441-2016 عنوان: Subjective Rating Scale for Vehicle Ride and Handling

ادامه مطلب »
theme