بایگانی‌ها انجمن استانداردهای کانادا CSA

انجمن استانداردهای کانادا CSA

CSA B51-14

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: CSA B51-14 عنوان:  Boiler, pressure vessel, and pressure piping code…