خانه / استانداردها / جامعه آمریکا از مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ASHRAE

جامعه آمریکا از مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ASHRAE

ASHRAE 169-2013

ASHRAE 169-2013

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASHRAE 169-2013 عنوان: Climate Data for Building Design Standards

ادامه مطلب »

ASHRAE 41.4-2015

ASHRAE 41.4-2015

    کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASHRAE 41.4-2015 عنوان: Standard Method for Measuring the Proportion of Lubricant in Liquid Refrigerant

ادامه مطلب »

ASHRAE 15-2013

ASHRAE 15-2013

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : ASHRAE 15-2013 عنوان :  Safety Standard for Refrigeration Systems and Designation and Classification of Refrigerants

ادامه مطلب »
theme