بایگانی‌ها جامعه آمریکا از مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ASHRAE

جامعه آمریکا از مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ASHRAE

ASHRAE 15-2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه : ASHRAE 15-2013 عنوان :  Safety Standard for Refrigeration Systems and…